FORGOT YOUR DETAILS?

สำนักงานของเรา บริการงานสืบ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเชียวชาญในงานสืบมายาวนานกว่า 25 ปีแม่นยำและรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นงานสืบตรวจสอบบุคคล สืบตรวจสอบทรัพย์สินลูกหนี้ สืบตรวจบัญชีธนาคาร สืบยึดทรัพย์ สืบบังคับคดี สืบพฤติกรรม สืบชู้ สืบชายชู้ สืบหาเมียน้อย สืบการทุจริตในองค์กร ติดตามทรัพย์สินลูกหนี้ ตามยึดทรัพย์ลูกหนี้ ตามอายัดทรัพย์ลูกหนี้ สืบ สืบทรัพย์ สืบทรัพย์บังคับ สืบทรัพย์บังคับคดี ,

สืบทรัพย์บังคับคดี ดอทคอม
ปรึกษาก่อนได้ครับ

บริการของเรา

มีปัญหาปรึกษาเรา ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความเชียวชาญในงานด้านกฎหมาย

ตรวจสอบบุคคล

สืบติดตามพฤติกรรมของคนรัก , สามีและภรรยา , คนใกล้ชิด , คนในครอบครัว สืบข้อมูลประวัติส่วนบุคคล บัตรประชาชน ทะเบียนราษฎร์ สืบข้อมูล การสมรส , การหย่าร้าง , การมีบุตร , วันเกิด วันตาย สืบหาที่อยู่ปัจจุบัน สถานที่ศึกษา สืบหาสถานที่ทำงานและตรวจสอบประวัติการทำงานย้อนหลัง สืบผู้ถือกรรมสิทธิ์ การครอบครองรถยนต์ สืบผู้ถือกรรมสิทธิ์ การครอบครองที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ สืบการเดินทางเข้าและออกนอกประเทศ สืบข้อมูลการใช้โทรศัพท์ บันทึกการโทรเข้า ออก

ตรวจสอบทรัพย์สินลูกหนี้

การจะทำการบังคับคดีกับลูกหนี้ตามคำพิพากษาได้นั้น เบื้องต้นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาจะต้องรู้เสียก่อนว่า จะทำการบังคับคดีเอากับอะไรของลูกหนี้ถ้ารู้แล้วก็ไม่ใช่ปัญหา เพราะว่าเจ้าหนี้จะสามารถดำเนินการบังคับคดีต่อไปได้เลยทันที โดยการไปติดต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อยื่นคำร้องขอตั้งเรื่องเพื่อทำการบังคับคดี การบังคับคดีที่ว่าอาจจะเป็นการยึดเอาทรัพย์สินต่างๆ ของลูกหนี้เอง หรือจะไปทำการขออายัดเงินรายได้ โดยทางเราจะทำการตรวจเช็คลูกหนี้ ว่ามีทรัพย์สินของลูกหนี้ ณ ขณะนั้นมี ทรัพย์สินอะไร บ้าง มีการโอนไปไหน และทำการสืบการเคลื่อนไหวทางด้านการเงิน ของลูกหนี้ สืบหาทรัพย์สินของลูกหนี้ตามคำพิพากษาไม่ว่าจะเป็นที่ดิน บ้าน คอนโด อพาร์ทเม้นท์ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ เงินฝากธนาคาร.

ตรวจสอบบัญชีธนาคาร

สืบผู้ถือกรรมสิทธิ์ การครอบครองรถยนต์ สืบผู้ถือกรรมสิทธิ์ การครอบครองที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ สืบบัญชีธนาคาร การเข้าออกของเงิน หรือ ทรัพย์สินต่างๆ

สืบทางธุรกิจ

สืบหาการทุจริตของพนักงาน และคนในองค์กร สืบหาแหล่งผลิตสินค้าปลอม สินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ สืบหาบุคคลที่อยุ่ในฐานะลูกหนี้/ฉ้อโกง/ยักยอกทรัพย์ สืบข้อมูลอินเตอร์เน็ท/IP Address/Email/Password

สืบบังคับคดี

ทางเราจะทำการแต่งตั้งหรือทนายของผู้ว่าจ้าง ให้ทนายความนำส่งคำบังคับให้จำเลยชำระหนี้ตามคำพิพากษาและออกหมายตั้งเจ้าพนักงาน บังคับคดีเพื่อดำเนินการยึดทรัพย์ลูกหนี้ตามคำพิพากษา พร้อมคัดถ่ายคำพิพากษาของศาล คำบังคับ,หมายบังคับคดีของศาลเพื่อประกอบการยึดทรัพย์ของจำเลยต่อไป - สืบหาเงินในบัญชีลูกหนี้หรือตัวแทนลูกหนี้ตามบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือลูกหนี้มีหุ้น หุ้นกู้ พันธบัตรรัฐบาล หรือฉลากออมสินอยู่ที่ใดหรือไม่ - สืบหาว่าลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้องจากลูกหนี้ของลูกหนี้หรือไม่ เช่น ลูกหนี้มีลูกหนี้อื่นที่ต้องชำระเงินแก่ลูกหนี้หรือไม่ (ลูกหนี้ของลูกหนี้) เพื่อที่เจ้าหนี้จะได้ดำเนินการใช้สิทธิเรียกร้องของ ลูกหนี้ตามกฎหมายต่อไป - สืบหาว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินที่เป็น สังหาริมทรัพย์หรือไม่ เช่น รถยนต์,ทรัพย์สินที่เป็นเครื่องใช้สำนักงาน,เครื่องจักร เป็นต้น - สืบหาว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินที่เป็น อสังหาริมทรัพย์หรือไม่ เช่น ที่ดิน,สิ่งปลูกสร้าง,อาคาร,สำนักงาน เป็นต้น - สืบหาว่าลูกหนี้มีทรัพย์สินอันมีมูลค่าหรือไม่ เช่น ลูกหนี้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์,สิทธิบัตร,เครื่องหมายการค้า เป็นต้น - สืบหาทรัพย์สินที่ลูกหนี้ได้โอนทรัพย์สินให้กับบุคคลอื่นในระหว่างที่เป็น หนี้เจ้าหนี้หรือไม่ เช่น ลูกหนี้มีการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินให้กับบุคคลอื่นโดยมีเจตนาไม่ยอมชำระ หนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ทั้งนี้ เพื่อเจ้าหนี้จะได้ดำเนินการฟ้องเพิกถอนนิติกรรมที่ลูกหนี้โอนทรัพย์สินให้ กับบุคคลอื่น หรือฟ้องลูกหนี้ในข้อหาโกงเจ้าหนี้ตามกฎหมายต่อไป

งานด้านกฏหมาย

- บริการงานด้านกฎหมายพร้อมให้คำปรึกษาและรับว่าความทั้งคดีแพ่ง
- คดีที่มีข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดิน อสังหาริมทรัพย์ การครอบครองปรปักษ์หรือสิทธิครอบครอง การซื้อขาย รอนสิทธิ ชำรุดบกพร่อง
- คดีเช่าซื้อ กรณีข้อพิพาทเกี่ยวกับไฟแนนท์ฟ้องร้อง ในกรณีการเช่าซื้อรถยนต์ หรือการเช่าทรัพย์
- คดีที่เกี่ยวกับครอบครัว เช่นคดีมรดก ร้องขอผู้จัดการมรดก ฟ้องหย่า สิทธิการเลี้ยงดู รับรองบุตร การตรวจสอบทรัพย์
- คดีแพ่งที่เกี่ยวกับการฟ้องร้องเรื่องตั๋วเงิน ละเมิดกฎหมายเกี่ยวกับห้างหุ้นส่วนบริษัท การเพิกถอนที่ประชุม
- คดีที่อยู่ในอำนาจของศาลพิเศษ เช่น คดีแรงงาน คดีเกี่ยวกับภาษีอากร คดีที่เกี่ยวกับลิขสิทธิหรือเครื่องหมายการค้าต่างๆ
- คดีอาญาทุกประเภท รวมทั้งการฟ้องคดีตามพระราชบัญญัติที่ให้ถือว่าเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
- บริการงานด้านการเขียน และร่างสัญญาทางธุรกิจต่างๆ

เกี่ยวกับเรา

WE

ทำไมต้องจ้างเรา

ปัจจุบันในสังคมเราล้วนมีแต่ปัญหาที่หาทางแก้ไม่ออก ไม่ว่าจะเป็นปัญหาครอบครัวสงสัยว่าคู่ชีวิตปันใจให้ใครคนอื่น แต่ไม่มีหลักฐาน สงสัยว่าเกลือเป็นหนอน หรือถูกพนักงานยักยอกทรัพย์ แต่ไม่รู้จะจัดการอย่างไรทรัพย์สินหรือบุคคลสำคัญสูญหายรอขั้นตอนของ หน่วยราชการไม่ไหว หรือบางครั้งเราจะต้องการตรวจสอบหุ้นส่วนทางธุรกิจก่อนเจรจาร่วมทุน เพื่อป้องกัน การเสียหาย แต่ไม่รู้จะตรวจสอบได้อย่างไร

ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่เราต้องพบเจอทุก ๆ วันแต่ไม่รู้จะจัดการอย่าง ไรดี เพราะการพึ่งพาเจ้าหน้าที่รัฐจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอนแต่หลาย ๆ ปัญหาอาจจะรอเวลาไม่ได้ ดังนั้นการใช้บริการนักสืบจึงสะดวกและรวดเร็วกว่า
ท่านสามารถระบุเป้าหมายที่ต้องการได้ชัดเจน ครอบคลุมความต้องการ
ของท่านได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้นักสืบเอกชนส่วนใหญ่จะทราบวิธีการ
จัดการกับปัญหาต่าง ๆ ได้ดี

" เรามีมาตรการรักษาความลับกับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่างานและผลประโยชน์ของท่านจะได้รับการปกป้องดูแลเป็นอย่างดี "

JIMMY FERRARA

spotter
" ไม่ว่าองค์กรจะเล็กหรือใหญ่ ไม่ว่าลูกค้าจะทำธุรกิจประเภทไหน เราสามารถให้บริการได้อย่างไม่บกพร่อง รวมทั้งหน่วยงานราชการโดยเราได้ลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาครัฐด้วย "

PAULA ANDREWS

spy

SAMMY BROWNS

detective
" สำนักงานของเรา ให้บริการงานสืบ ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความเชียวชาญในงานสืบมายาวนาน แม่นยำและรวดเร็ว "

ความรู้เบื้องต้น "กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม" (o_o)

" เครดิต : Youtube @กรมบังคับคดี กระทรวงยุติธรรม "

ติดต่อเรา

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความเชียวชาญในงานด้านกฎหมายมายาวนานกว่า 25 ปี

สืบทรัพย์บังคับคดี ดอทคอม

สืบตรวจสอบบุคคล สืบตรวจสอบทรัพย์สินลูกหนี้ สืบตรวจบัญชีธนาคาร สืบยึดทรัพย์ สืบบังคับคดี สืบพฤติกรรม สืบชู้ สืบชายชู้ สืบหาเมียน้อย สืบการทุจริตในองค์กร ติดตามทรัพย์สินลูกหนี้ ตามยึดทรัพย์ลูกหนี้ ตามอายัดทรัพย์ลูกหนี้ สืบ สืบทรัพย์ สืบทรัพย์บังคับ สืบทรัพย์บังคับคดี ,

ปรึกษาก่อนได้ครับ 082-317-9999

มีปัญหาปรึกษาเรา แม่นยำและรวดเร็ว.

Tel: 082-317-9999
Email: chaiyosukrak@gmail.com

มีปัญหาปรึกษาเรา ฟรี 24 ช.ม.  ยินดีให้บริการ (o_o)

สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 สืบทรัพย์บังคับคดี
TOP