FORGOT YOUR DETAILS?

ให้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ออกแบบเครื่องหมายการค้าสิทธิบีตรการออกแบบ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ จดทะเบียนลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์

ทรัพย์สินทางปัญญา ดอทคอม
ปรึกษาก่อนได้ครับ

บริการของเรา

มีปัญหาปรึกษาเรา ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความเชียวชาญในงานด้านกฎหมาย

จดทะเบียนเครื่องหมายการค้า

เรามีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเครื่องหมายการค้าทั้งในและต่างประเทศ ตรวจเช็คสถานะเครื่องหมายการค้าทั้งไทยและต่างประเทศ ดำเนินการตรวจค้นเครื่องหมายการค้าก่อนยื่นจดทะเบียน พร้อมทั้งจัดเตรียมคำขอและให้คำปรึกษาก่อนยื่นจดทะเบียน ความเป็นไปได้ในการจะได้รับจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า แก้ไขเพิ่มเติมกรณีมีคำสั่งนายทะเบียน รวมทั้ง อุทธรณ์ คัดค้าน โต้แย้ง เพิกถอนเครื่องหมายการค้าต่อคณะกรรมการเครื่องหมายการค้า จนกระทั่งการต่ออายุ.

จดสิทธิบัตร

ทีมงานของเราประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญ ประสบการณ์ยาวนานกว่า 20 ปี มีทีมงานตัวแทนสิทธิบัตรที่เข้าใจนวัตกรรมของคุณได้อย่างแท้จริงทั้งด้านวิศวกรรมและวิทยาศาสตร์หลากหลายสาขา รวมไปถึงนักออกแบบและทีมนักกฎหมายมืออาชีพที่ช่วยดูแลคุณในทุกขั้นตอน ทั้งการร่างคำขอสิทธิบัตร จัดทำภาพเขียน จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง สืบคันสิทธิบัตร ยื่นจดทะเบียน วิเคราะห์ วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ โดยการดำเนินงานที่ ครอบคลุมทั้งการจดสิทธิบัตรการประดิษฐ์ จดอนุสิทธิบัตร และจดสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หรือการยื่นสิทธิบัตรผ่านระบบ PCT อีกทั้งยังจัดการข้อมูลสิทธิบัตรของคุณอย่างเป็นระบบ และสามารถดำเนินการด้านกฎหมายหรือดำเนินการด้านการตลาดหลังการจดสิทธิบัตรได้อีกด้วย

วางกลยุทธ์นโยบายสำหรับบริหารจัดการนวัตกรรมและทรัพย์สินทางปัญญา

สร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจด้วย การบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเป็นระบบ มีการวางแผนปฏิบัติที่ชัดเจน ขับเคลื่อนองค์กรในทิศทางที่ถูกต้องและให้ทุกไอเดีย ทุกความคิดในธุรกิจเกิดมูลค่าสูงสุด

กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา

ให้ความช่วยเหลือและคำปรึกษาด้านทรัพย์สินทางปัญญา กรณีเกิดข้อพิพาทกับคู่กรณี การส่งจดหมายแจ้งเตือน หรือถูกบุคคลอื่นละเมิดงานลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิบัตรของท่าน รวมถึงการช่วยเหลือด้านการระงับข้อพิพาท

งานนิติกรรมสัญญาหรือสัญญาทางธุรกิจ

การให้คำปรึกษาและตรวจสอบสัญญา บริการจัดทำสัญญา ตรวจร่างสัญญา ออกแบบสัญญา

ให้บริการด้านคดีความ

รับว่าความทั่วราชอาณาจักร การฟ้องร้องดำเนินคดี บังคับใช้สิทธิ

เกี่ยวกับเรา

WE

ทำไมต้องจ้างเรา

เรามีทีมงานที่มีคุณภาพผ่านการอบรมจากกรมทรัพย์สินทางปัญญา ศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง จึงมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายและด้านเทคนิค โดยเฉพาะงานสิทธิบัตร ที่ต้องใช้ผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเทคนิคในการร่างสิทธิบัตร เรามีผู้เชี่ยวชาญในสาขาวิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ เคมี ปิโตรเคมี ทนายความผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพย์สินทางปัญญา อีกทั้งด้านงานแปลเอกสารที่ต้องใช้ผู้ชำนาญงานในด้านนั้นๆ

" เรามีมาตรการรักษาความลับกับลูกค้าทุกท่าน เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่างานและผลประโยชน์ของท่านจะได้รับการปกป้องดูแลเป็นอย่างดี "

JIMMY FERRARA

spotter
" ไม่ว่าองค์กรจะเล็กหรือใหญ่ ไม่ว่าลูกค้าจะทำธุรกิจประเภทไหน เราสามารถให้บริการได้อย่างไม่บกพร่อง รวมทั้งหน่วยงานราชการโดยเราได้ลงทะเบียนเป็นผู้ค้ากับภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับภาครัฐด้วย "

PAULA ANDREWS

spy

SAMMY BROWNS

detective
" หากลูกค้าต้องการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า หรือ สิทธิบัตรในต่างประเทศ เราสามารถยื่นตรงไปยังประเทศต่างๆ ที่มีการคุ้มครองด้านทรัพย์สินทางปัญญา หรือยื่นผ่านระบบ เช่น ยื่นสิทธิบัตรในระบบ PCT ยื่นเครื่องหมายการค้าผ่านระบบ พิธีสารกรุงมาดริด (Madrid Protocol) เป็นต้น "

ความรู้เบื้องต้นด้านทรัพย์สินทางปัญญา (o_o)

" เครดิต : Youtube @กรมทรัพย์สินทางปัญญา "

ติดต่อเรา

ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ และมีความเชียวชาญในงานด้านกฎหมายมายาวนานกว่า 20 ปี

ทรัพย์สินทางปัญญา ดอทคอม

ให้บริการจดทะเบียนเครื่องหมายการค้า ออกแบบเครื่องหมายการค้า สิทธิบีตรการออกแบบ สิทธิบัตรการประดิษฐ์ จดทะเบียนลิขสิทธิ์ต่อกรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ,

ปรึกษาก่อนได้ครับ 082-317-9999

มีปัญหาปรึกษาเรา แม่นยำและรวดเร็ว.

Tel: 082-317-9999
Email: chaiyosukrak@gmail.com

มีปัญหาปรึกษาเรา ฟรี 24 ช.ม.  ยินดีให้บริการ (o_o)

สงวนลิขสิทธิ์ © 2564 สืบทรัพย์บังคับคดี
TOP